Een Persoonlijke Brief

De Persoonlijke Brievenactie,


Geachte Gedupeerde,

Hierbij wil het comité u vragen om een persoonlijke, handgeschreven brief aan de politieke woordvoerders persoonlijk te sturen van PVDA, VVD en CDA, de partijen die verantwoordelijk zijn voor deze grootschalige verduistering van door de burgers bij elkaar gespaarde pensioen vermogens.
Maak uw zorgen kenbaar over de gevolgen van de geruisloze belasting en accijnsverhogingen en uiteraard de invoering van de verhoging van de AOW-leeftijd en de daardoor ontstane armoedeval tussen uw 65ste verjaardag en het moment waarop de regering uw AOW pas wil gaan uitbetalen (het 65plusgat).
Deze Periode waarin u geen AOW krijgt, kan vele maanden tot wel 2 jaren, en straks misschien wel 3 jaar duren
(terwijl u gewoon recht op uw AOW en Pensioen hebt).

Geef in de brief uw persoonlijke verhaal kernachtig  vanuit uw hart geschreven weer.  U mag daarbij best uw emoties laten blijken.
Vraag op vriendelijke doch indringende wijze of deze verduistering van uw ingelegde sociale premies kan worden teruggedraaid; of dat er op zijn minst een fatsoenlijke reparatie maatregel komt.
Dit om te voorkomen dat u een ongezonde, financieel stressvolle toekomst tegemoet gaat, met alle mogelijke gevolgen voor uw gezondheid en de oplopende zorgkosten van dien.

Als handreiking voor de opbouw van uw handgeschreven brief de volgende suggesties:

 Stel uzelf voor en beschrijf onder andere onderstaande punten in uw eigen volgorde

 •  Begin met uw persoonlijke situatie, leeftijd, dienstjaren, hypotheek, (O)VUT, FLO, etc.
 •  Bereken de omvang van uw inkomensverlies door de veel te late uit betaling. 
 •  De problemen die u gaat krijgen door de aanzienlijke inkomens terugval:a. Bent u straks nog wel in staat hypotheek of huur te betalen.
  b. Kunt u straks nog wel op bezoek bij uw kinderen en kleinkinderen.
  c. Komt u in de problemen omdat de zorgkosten u boven het hoofd groeien.
  d. Gaat u straks in de problemen komen als u culturele reizen onderneemt.
  e. Moet u het lidmaatschap van uw (sport)verenigingen straks opzeggen.
   f. Blijft het nog wel mogelijk deel te nemen aan sociale activiteiten.
 • Wat doet dit alles met uw vertrouwen in de politiek?
 • Verzoek de politici om in ieder geval het 65plus-Gat te dichten voor allen die dit niet konden voorzien
   (en niet alleen voor degenen die minder dan 200% van het minimumloon verdienen).

Stuur uw brief  aan:

PvdA-fractie, t.a.v. Roos Vermeij,
*PERSOONLIJK*
Postbus 20018, 2500 EA Den Haag

VVD-fractie, t.a.v. Anoushka Schut-Welkzijn,
*PERSOONLIJK*
Postbus 20018, 2500 EA Den Haag

CDA-fractie, t.a.v. Pieter Heerma,
*PERSOONLIJK*
Postbus 20018, 2500 EA Den Haag

Het is belangrijk dat de brief handgeschreven is, zodat ontvangers hem niet ter zijde kunnen leggen als ‘weer zo’n computer petitie’.
Het schijnt zelfs voor te komen dat zo’n geprinte brief (en e-mail) ongelezen het ronde archief in gaat, met als opmerking erbij: “gooi maar weg bode”.
Vergeet niet om een tijdige reactie, binnen 6 weken, te verlangen opdat iedereen in ieder geval zo spoedig mogelijk weet of er rekening gehouden gaat worden met de onvoorziene gevolgen van zijn of haar situatie, of dat deze onmenselijke verduistering van premiegelden wordt doorgezet
zonder oog voor de gevolgen.

Tientallen boordevolle Postzakken

Ten slotte willen we u vriendelijk verzoeken een kopie aan het Comité ‘Dicht het 65plus-gat’ te sturen.

Dan kunnen wij straks de Minister van Sociale Zaken confronteren met de werkelijke omvang van dit immense probleem.
Laat de gevolgen van deze ambtelijke pennenstreek een gezicht te krijgen in de vorm van tientallen boordevolle postzakken.
Daar kan  Jetta Klijnsma noch Minister Asscher onmogelijk achteloos overheen stappen…

Stuur de kopie naar:

Comité ‘Dicht het 65plus-gat’:

Wedderweg 113    9665 JN    Oude Pekela
E-mail: info@65plusgat.nl tel: 06 233 166 29 ,
Zodat wij inzicht hebben in het aantal handgeschreven brieven.

Eventueel kunt u onderstaande poster uitprinten en op het prikbord van de verenigingskantine hangen, of werk, etc.


Stop de pensioen roof, schrijf een broze brief